50 jaar Gymna - 5 jaar garantie op alle apparatuur

Tijdslijn

 
 
OPRICHTING GYMNA
Louis Claesen richt een onderneming op. Als Master in lichamelijke opvoeding en tevens gegradueerde in de kinesitherapie komt hij al snel tot het inzicht dat zijn vakdomein mooi groeipotentieel heeft op de commerciële markt. Hij begint met hart en ziel eenvoudige revalidatiehulpmiddelen te ontwikkelen en te produceren (o.a. sportramen, speciale katrollen en behandelingsoplossingen voor lymfoedeem) en ingevoerde elektrotherapietoestellen te verkopen.
     
 
 
VAN ÉÉNMANSZAAK TOT KMO
Op 10 jaar tijd groeit Gymna uit van een éénmanszaak tot een KMO met een stevige basis en meer dan 10 medewerkers. Hoog tijd dus om de bedrijfsorganisatie verder te professionaliseren op vlak van verkoop, productie, ontwikkeling en service. Met een zorgvuldig opgestelde catalogus, innoverende apparaten, een volledig gamma en deskundige dienstverlening groeit het klantenbestand gestaag. Heel wat kinesitherapeuten openen een eigen praktijk en ziekenhuizen hebben steeds meer aandacht voor kinesitherapie en revalidatie om aan strategische patiëntenbinding te doen. Het personeelsbestand van Gymna breidt al snel uit naar 30 medewerkers.
     
 
 
Eerste behandeltafel
St. Tropez
1ste hoog-laag tafel
De eerste zelf ontwikkelde en zelf geproduceerde hoog-laag behandeltafel ziet het levenslicht. De solide tafel is uitgerust met een hydraulische voetbediende pomp; voor het eerst is een in hoogte verstelbare behandeltafel toegankelijk voor elke praktijk.
     
 
 
STUDENTENBEZOEKEN
Gymna investeert in het organiseren van studentenbezoeken. Alle studenten in het laatste jaar van de opleiding kinesitherapie worden uitgenodigd voor een bezoek aan de hoofdzetel in Bilzen. Zij krijgen een wetenschappelijke lezing, een rondleiding in de productieafdelingen en uitleg over de werking van de toestellen. Iedereen gaat naar huis met een klasfoto, een erg gewaardeerd souvenir. Tussen 1980 en 2000 ontvangt Gymna zo’n 15.000 kinesitherapeuten in spé op de werkvloer, een uitstap die velen zich nog herinneren. Gymna leert haar toekomstige klanten beter kennen en vice versa. Het komt beide partijen ten goede.
     
 
 
Verdere expansie

Gymna heeft haar expansie verder gezet met de oprichting van vestigingen in Gent, Antwerpen en Brussel. De installatie en uitrusting van gemiddeld 3 praktijken per dag is zeker geen uitzondering. Het bedrijf wordt als werkgever ook steeds aantrekkelijker voor goed opgeleide ingenieurs en andere hooggeschoolde medewerkers.

Door de inkrimping van de activiteiten in de Philips fabrieken in de buurt van Bilzen komen er heel wat beloftevolle ingenieurs aankloppen bij Gymna. Zij ontwikkelen een revolutionaire serie van apparaten voor elektrotherapie. De behandeltafel is ondertussen uitgerust met een elektrische motor, en - geïnspireerd door osteopaten en manuele therapeuten - wordt een innovatieve multifunctionele behandel- en manipulatietafel ontwikkeld: de Osteoflex.

     
 
 
VERANKERING IN HET BUITENLAND
Als absolute marktleider in België lonkt Gymna ook naar het buitenland voor verdere groei. Het openstellen van de Europese grenzen dankzij het verdrag van Maastricht in 1992 verruimt de horizon van Gymna: in Nederland wordt een filiaal geopend, gevolgd door Frankrijk en Duitsland. In andere landen verkrijgen specifieke distributeurs het exclusieve recht om Gymna apparatuur te verdelen. Medio jaren ’90 is het bedrijf aanwezig in meer dan 20 landen, binnen en buiten Europa.
     
 
 
VERKOOP AAN UNIPHY EINDHOVEN
Louis Claesen kampt met gezondheids-problemen en wil Gymna versnelde groeikansen geven. Daarom verkoopt hij zijn bedrijf aan het Nederlandse Uniphy uit Eindhoven, gespecialiseerd in de ontwikkeling van high-end elektro-medische apparaten en export. Een perfecte synergie dus, waardoor de gemeenschappelijke apparatuur haar weg vindt naar kinesitherapeuten in meer dan 100 landen.
     
 
 
fusie Gymna en Uniphy is een feit

Om budgettaire redenen ontmoedigt de regering actief de studies tot kinesitherapeut, en beperkt ze het aantal terugbetaalde behandelingen. Heel wat praktijken zien hun inkomen verminderen of houden het voor bekeken. Het opleidingsaanbod daalt, samen met het aantal studenten. Deze en andere maatregelen beïnvloeden het beroep en het koopgedrag van onze klanten. Gymna slaagt er in zich telkens aan te passen aan de wijzigingen opgelegd door de overheid.

Gymna en Uniphy besluiten te fusioneren. Alle activiteiten worden onder de nieuwe naam GymnaUniphy ondergebracht in Bilzen. De 3 filialen in België (Brussel, Antwerpen en Gent) worden gesloten. Om de export succesvol te boosten met de kernproducten van GymnaUniphy (behandeltafels en elektrotherapie) maakt het bedrijf de strategische keuze de verkooporganisaties in Nederland, Frankrijk, België en Duitsland een onafhankelijke koers te laten varen, aangepast aan de specifieke marktnoden van elk land.

     
 
 
MANAGEMENT BUY-OUT DOOR FRANS CESAR

In België wordt een overnemer gezocht voor de verkooporganisatie. Frans Cesar stelt zich kandidaat om het personeel, de klanten en de handelsnaam Gymna over te nemen via een management buy-out. Op 1 oktober 2003 richt hij een nieuwe vennootschap op onder de naam Gymna.

Het hoofddoel van het nieuwe Gymna is een aangepast antwoord te bieden aan de snelle veranderingen en uitdagingen waarmee de kinesitherapie- en revalidatiesector in België geconfronteerd wordt.

Het gamma wordt gevoelig uitgebreid met verbruiksproducten en klein oefenmateriaal. Met innovatieve en praktische oplossingen voor neurologische, cardiale en orthopedische revalidatie komt Gymna tegemoet aan de noden van de ziekenhuisrevalidatie. Voor privépraktijken wordt er ingezet op apparatuur voor beweging, medische fitness en core stability. Tegelijk overstijgt Gymna de ‘gewone’ verkoop door nieuwe diensten aan te bieden aan de professionele hulpverlener.

St. Tropez

Klein oefenmateriaal

Zo staat Architime in voor een architecturaal verantwoorde inrichting of verbouwing van praktijken. Gymna-academie biedt professionele praktijkgerichte opleidingen aan.

     
 
 
OPNIEUW FILIALEN IN BRUSSEL EN GENT
St. Tropez

Filiaal Brussel

Er zijn opnieuw moderne filialen in Brussel en Gent geopend. De dienstverlening wordt uitgebreid door het aanbieden van moderne showrooms, goed uitgeruste opleidingszalen, “shops in shop” voor verbruiksgoederen en kleine aankopen, een technische dienst en een verhuurservice.

Gymna België neemt Vitamed uit Dendermonde over. Vitamed is gespecialiseerd in de verdeling van Push braces en andere medische hulpmiddelen voor technische orthopedisten en thuiszorgwinkels.

St. Tropez

De hierdoor ontwikkelde synergie zorgt voor schaalvergroting en operationele efficiëntie.

     
 
 
Gestage groei

De vernieuwde strategie werpt haar vruchten af, Gymna groeit gestaag. Het aantal werknemers overschrijdt opnieuw de kaap van 30 en er wordt regelmatig aangeworven.

St. Tropez

De laatste Gymna-catalogus

 

 

 

 

De website van Gymna wordt grondig vernieuwd en gebruiksvriendelijker gemaakt: navigeren gebeurt razendsnel, zowel vanaf PC als via de smartphone. En als afsluiter wordt de allernieuwste catalogus bezorgd aan meer dan 20.000 Belgische klanten.

     
 
 
GOUDEN JUBILEUM

Gymna België viert haar gouden jubileum. We kijken verwachtingsvol uit naar de toekomst, want stilzitten staat niet in ons woordenboek …

 

     

Gymna's Gouden Jubileum Garantie

St. Tropez
 
5 jaar garantie*
op alle apparaten

 
De GOUDEN JUBILEUM GARANTIE op apparatuur bedraagt 5 jaar en omvat werkuren, onderdelen en de verplaatsing**
 
*

deze garantie is geldig voor apparatuur

  • - met een minimale prijs van € 1.250 per apparaat. (prijslijst, incl. BTW).
  • - besteld en gefactureerd in 2017.
 
* alleen geldig voor zelfstandige praktijken en vrije beroepen.
 
Ziekenhuizen, rusthuizen en alle andere instellingen kunnen delen in dit aanbod mits het afsluiten van een preventief onderhoudscontract (POC) bij de bestelling. De voorwaarden van een POC kunnen aangevraagd worden via onze klantendienst: 089/510.550 of gymna@gymna.be
 
** Uitzondering hierop zijn kleine apparaten (< 3 kg), waarvoor de verplaatsing niet in de garantie vervat zit. De garantie is enkel van toepassing bij normaal gebruik en geldt niet voor toebehoren, batterijen of andere onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. Het recht op garantie wordt enkel verleend indien herstellingen steeds door Gymna nv worden uitgevoerd.