VAAK GESTELDE VRAGEN MET HUN ANTWOORD


Voor het herstellen van apparatuur die wij verkopen worden onze hoog gespecialiseerde technici opgeleid.
Verder hebben wij enkel kwalitatieve onderdelen van apparatuur die wij zelf verkocht hebben.
Beide zijn ’n must om herstellingen vakkundig uit te voeren.
Daarom is het antwoord ja, wij herstellen enkel apparatuur die bij ons werd aangekocht.


Binnen de 2 werkdagen na registratie van uw herstelling neemt onze technieker telefonisch contact met u op.
  • hij bespreekt het verloop van de herstelling met u. 
  • de duur van de herstelling is afhankelijk van allerlei factoren, zoals welk toestel, welk defect, welke onderdelen, courant onderdeel of niet, …


Het opmaken van een bestek gebeurt niet automatisch.
  • wenst u een bestek dan meldt u dat gewoonweg aan bij het aanvragen van de herstelling. 
  • ook in dit geval neemt onze technieker binnen de 2 werkdagen dagen na registratie van uw herstelling telefonisch contact met u op. 


Een jaarlijkse controle met technische veiligheidsinspectie door een gekwalificeerde technieker is ten zeerste aanbevolen. 


Elk onderhoudscontract bij Gymna is een ‘onderhoudscontract op maat’.
  • neem contact op voor een offerte.


Een gepland onderhoud is en blijft goedkoper dan een ongeplande panne!
Als u volgens de vastgestelde termijn een onderhoudsbeurt laat uitvoeren, komt dit de continuïteit van uw apparatuur ten goede. Het is geen garantie dat de machine geen storingen meer krijgt, maar de kans is veel kleiner. En het is kostenbesparend! 
Functietesten, schoonmaken van kritische componenten (bijvoorbeeld sensoren, schakelaars enz.), draaiende/bewegende delen controleren op slijtage, smering controleren, en periodieke smeringen uitvoeren, storingslijsten checken, software updaten, … naargelang de apparatuur kan het allemaal deel uitmaken van úw onderhoudscontract ‘op maat’. 


Ja, het is mogelijk om onderdelen te bestellen. Wel vestigen wij u aandacht op het volgende: het is altijd aanbevolen om reparaties door gekwalificeerde personen te laten uitvoeren. 


Omwille van veiligheids- en kwaliteitsredenen nemen wij geen onderdelen terug die door de klant werden gemonteerd.
Vooraleer onderdelen terug te sturen* vragen wij u om een aanvraag voor terugsturen in te dienen bij onze klantendienst via gymna@gymna.be of telefonisch op 089/510 550. 
  • met duidelijke opgave over het hoe en waarom van de terugzending. 
  • u ontvangt een RETOURDOCUMENT dat de onderdelen moet vergezellen.  U ontvangt instructies voor het terugsturen, bv. goederen goed verpakken in doos. 
  • de onderdelen moeten in ieder geval ongebruikt te zijn, een goede verpakking is onontbeerlijk.
Hebt u zich vergist bij het bestellen dan zijn de kosten voor het terugsturen voor u, hebben wij ons vergist bij het inpakken van uw goederen dan zijn de kosten voor ons.
*afwijken van deze procedure zorgt voor vertraging in verwerking, oplossing en terugbetaling